De Wereld

Jullie beginnen je leven in de stad Al’Daren, gelegen middenin het onherbergzame berggebied Adar. Al’Daren is de enige grote stad van deze provincie en tegelijkertijd hoofdstad van de regio. De bevolking van Al’Daran is volledig onafhankelijk en zelfvoorziend in de eerste levensbehoeftes. Dit met behulp van een flink aantal omliggende boerderijen en een levendige ruilhandel met een aantal zeevarende ‘handelaren’.

Vanaf het binnenland is Adar (vrijwel) onmogelijk te bereiken. Het landschap bestaat uit een oneindige verzameling van onbegaanbare bergketens. Mocht men al in staat zijn de steile en verraderlijke hellingen te bedwingen, moet men ook nog in staat zijn de verschrikkelijke vrieskou en het gebrek aan zuurstof op de grote hoogtes te overleven. Ten slotte is er weinig tot geen voedsel te vergaren in deze bergachtige omgeving, waardoor reizigers vrij snel gedwongen worden terug te keren ten einde niet te sterven aan een hongerdood.

De enige manier om de ‘binnenlanden’ van Adar te bereiken is via Al’Daran. Deze stad is gelegen op de bedding van de Al’Nattar op het punt dat deze uitstroomt in een enorme kloof die uitmondt in zee en die onder de bevolking beter bekend staat als de ‘Klaagzang van een 1000 Zielen’. Deze naam is niet uit het niks ontstaan. Deze verraderlijke kloof heeft al vele schepen met hun bemanning naar de zeebodem laten verdwijnen. Daarnaast klinkt er door de kloof een constant gehuil en gebrul van de wind die langs de messcherpe rotsen giert. Zoals misschien duidelijk zal zijn wordt deze kloof enkel bedwongen door een handjevol schepen die beschikken over een zeer kundige bemanning en een kapitein met ballen van staal die vrees niet in zijn boekje heeft staan. Deze ‘handelaren’ zijn de enige bestaande brug tussen Adar en de rest van de wereld.

De bevolking

Ondanks het feit dat er in Sarlona een uitgebreid spectrum aan wezens en rassen leeft, bestaat de bevolking van Al’Daran enkel uit mensen (enkele uitzonderingen met een ‘afwijkende’ bloedlijn in de een van de voorouders daar gelaten). De meeste van deze Al’Darianen leven al vele generaties lang in hun afgesloten gemeenschap en hebben weinig tot geen besef van het bestaan van een wereld buiten Adar. Het enige contact met de buitenwereld is het contact met de zeevaarders. Wezens als Dwergen en Elven komen slechts voor in sprookjes en fabelen.

Religie

De religie in Sarlona is zo goed als identiek aan het religieuze Pantheon op de andere ‘Material Planes’. Men hangt er dezelfde Goden aan en men hanteert vergelijkbare rituelen en gebeden. In Adar ligt dit echter net even anders. De kerk voor St. Cuthbert is daar namelijk de enige aanwezige religie. Deze kerk is in Adar zo dominant dat over de loop van een flink aantal generaties de andere godsdiensten compleet verdreven zijn uit het Adariaanse Pantheon. St. Cuthbert is in Adar beter bekend als “De Almachtige” onder zijn aanhangers, of “De Genadeloze” onder de ‘ketters’.

De Kerk van de Almachtige is niet alleen de enige (rechtmatige) religieuze uiting in Adar. In de loop der jaren heeft de Kerk o.a. door het opzetten van een kerkelijke orde (Judicium Crudellis, ook wel bekend als ‘De Rechtspraak’) ook de verdere macht over de regio stevig in handen gekregen.

De Stad

Meer over Al’Daran dan. De stad is verdeeld in een aantal districten. Ik voeg slechts een beperkte kaart toe, gezien het feit dat men buiten het eigen district maar beperkte toegang heeft tot de andere districten.

De verschillende districten zijn: Het centrale Tempeldistrict, waar de geestelijkheid en de Zetel van Gerechtigheid zich bevinden; het District der Hooggeborenen, waar de adel en een aantal andere belangrijke individuen zich huisvesten; het Gildekwartier, waar de Gildehuizen zich bevinden; het Bastion, waar de Order gelegerd is; het Handelsdistrict, waar o.a. de centrale markt wordt gehouden; en ten slotte is er het arbeidersdistrict, ook wel bekend als de Buitenring. En wat betreft die toegang: Iemand uit het ‘Arbeidersdistrict’ zal slechts beperkt toegang hebben tot het ‘Handelsdistrict’ en geen toegang tot het ‘Tempeldistrict’ of het ‘District der Hooggeborenen’.

Genadeloos Geloof

kadaverdelver Autopsibiofeeder hamatula